Informacja o przeprowadzonych kontrolach w Muzeum Historii Katowic


INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH W MUZEUM HISTORII KATOWIC


Maj 2005r. 

Kontrola Głównego  Specjalisty  z  WBNiK Urzędu Miasta Katowice, delegowanego przez Skarbnika Miasta Katowice na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta  nr 25/2005 z 06.05.2005 r.
Zakres kontroli: kontrola kompleksowa za 2004 r.
Czas trwania kontroli: 10.05. -25.05.2005 r.
Czerwiec  2005 r.
Kontrola Wydziału Rachunkowości Urzędu Miasta Katowice na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta nr 66/03.
Zakres kontroli: Kontrola wyrywkowa 5%.
Czas trwania kontroli: 24.06.- 24.06.2005 r.
Sierpień 2005 r.
Kontrola Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Katowice na podstawie upoważnienia  nr 20.11.00 OR.II. 01130/146/02.
Zakres kontroli: Przestrzeganie postanowień zarządzenia nr OV/93/2002 PMK  z dn. 03.04.02 w sprawie przyjmowania i rozpatrywania petycji, skarg i wniosków w jednostkach organizacyjnych.
Czas trwania kontroli: 08.08.2005 r.
Listopad 2005 r.
Kontrola Naczelnika oraz inspektora Wydziału Kultury i Sportu UM Katowice.
Zakres kontroli: Omówienie bieżących spraw dotyczących  Monografii Katowic, odznaczeń współorganizacji  imprez i inne.
Czas trwania kontroli: 02.11.2005 r. od godz. 13.00 – 14.00
Kwiecień 2006 r.
Kontrola  komisarzy skarbowych Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach na podstawie delegacji  nr KP/505/668 i 669 /2006 z dn. 06.04.2006 r.
Zakres kontroli: Rozliczenia z budżetem z tytułu podatku od towarów i usług  za listopad i grudzień 2005 r.
Czas trwania kontroli: 07.04.2006 r.
Maj 2006 r.
Kontrola inspektora Wydziału Kultury i Sportu UM Katowice.
Zakres kontroli: Wizytacja wernisażu „Nastoje natury” .
Czas trwania kontroli: 08.05.2006 r. od godz. 16.35 – 19.00
Czerwiec 2006 r.
Kontrola  starszego archiwisty z Archiwum Państwowego w Katowicach.
Zakres kontroli: Kontrola archiwum zakładowego.
Czas trwania kontroli: 05.06.2006 r.
Kontrola pracownika Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miasta Katowice na podstawie zarządzenia Prezydenta nr 2668/06.
Zakres  kontroli: Kontrola 5% dochodów i wydatków.
Czas trwania kontroli: 14.12.2006 r.
Styczeń 2007 r.
Kontrola inspektora Wydziału Kultury i Sportu UM Katowice.
Zakres kontroli: Wizytacja imprezy organizowanej przez MHK.
Czas trwania kontroli: 22.01.2007 r. 0d godz. 12.30 – 15.30
Luty 2007 r.
Kontrola inspektorów Wydziału Kultury i Sportu UM Katowice.
Zakres kontroli: Wizytacja akcji „Zima w mieście” – zajęcia dla dzieci.
Czas trwania kontroli: 14.02.2007 r. od godz. 12.20 – 13.00
Czerwiec 2007 r.
Kontrola inspektora centrali ZUS w Chorzowie na podstawie delegacji nr 060000-0954-1549/2007.
Zakres kontroli:  Zgodnie z przedstawionym upoważnieniem.
Czas trwania kontroli: 28.06. - 03.08 2007 r.
Lipiec 2007 r.

Kontrola inspektora Wydziału Kultury UM Katowice.
Zakres kontroli: Wizytacja zajęć w ramach akcji „Lato w mieście 2007” wg zgłoszonego harmonogramu.
Czas trwania kontroli: 27.07.2007 r. od godz. 9.55 – 12.00.
Luty 2008 r.
Kontrola inspektora Wydziału Kultury UM Katowice.
Zakres kontroli: Uczestnictwo w III Konferencji „Edukacja muzealna” dla nauczycieli szkół katowickich. Wizytacja bieżącej pracy MHK.
Czas trwania kontroli: 18.02.2008 r. od godz. 10.00 – 11.00
Lipiec 2008 r.
Kontrola inspektora Wydziału Kultury UM Katowice.
Zakres kontroli: Wizytacja zajęć prowadzonych w ramach akcji „Lato wmieście 2008 r. ” Zajęcia plastyczne z dziećmi wg załączonego harmonogramu.
Czas trwania kontroli: 03.07.2008 r. od godz. 10.15 – 10.50
Październik 2008 r.
Kontrola inspektora Wydziału Kultury UM Katowice.
1. Zakres kontroli: Wizytacja imprezy organizowanej w ramach cyklu „Nordalia” –wystawa fotograficzna Lato w Laponii.
Czas trwania kontroli: 10.10.2008 r. od godz. 17.00 – 19.30
2. Wizytacja instytucji – rozmowa na temat planów pracy muzeum, remontów, magazynów, regulaminu organizacyjnego obowiązującego w MHK.
Czas trwania kontroli: 22.10.2008 r. od godz. 11.15- 13.00
Luty 2009 r.
Kontrola inspektorów Wydziału Kultury UM Katowice.
Zakres kontroli: Kontrola 5% wydatków.
Czas trwania kontroli: 18.02.-19.02.2009 r.
Kwiecień 2009 r.
Kontrola inspektora Wydziału Kultury UM Katowice.
Zakres kontroli: Sprawdzenie zaleceń pokontrolnych.
Czas trwania kontroli: 03.04.2009 r.
Czerwiec 2009 r.
Kontrola inspektora Wydziału Audytu i Kontroli  UM Katowice na podstawie upoważnienia nr OR II 01130/131/08.
Zakres kontroli: Przychody i koszty za 2008 r.
Czas trwania kontroli: 19.06.-10.07.2009 r.
Lipiec 2009 r.
Kontrola inspektora Wydziału Kultury UM Katowice.
Zakres kontroli: Wizytacja akcji „Lato w mieście 2009”.
Czas trwania kontroli: 03.07.2009 r. od godz. 11.10- 12.00
Sierpień 2009 r.
Kontrola inspektora oraz st. komisarza skarbowego z Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach na podstawie upoważnienia nr KP/505-457/09.
Zakres kontroli: Prawidłowość  rozliczeń budżetowych z tyt. podatku VAT za kwiecień i maj 2009 r., w tym zasadność zwrotu różnicy podatku wykazanego w deklaracjach VAT.
Czas trwania kontroli: 14.08.-21.08.2009 r.
Wrzesień 2009 r.
Kontrola st. archiwisty z Archiwum Państwowego w Katowicach.
Zakres kontroli: Kontrola archiwum zakładowego.
Czas trwania kontroli: 04.09.2009 r.
Wrzesień 2009 r.
1. Kontrola inspektora Wydziału Kultury UM Katowice.
Zakres kontroli: Wizytacja imprezy kulturalnej w MHK
Czas trwania kontroli: 04.09.2009 r.
2. Kontrola inspektorów Wydziału Kultury UM Katowice.
Zakres kontroli: Kontrola 5% dochodów i wydatków za rok 2009 r.
Czas trwania kontroli: 30.09 – 06.10.2009 r.
3. Kontrola inspektora Wydziału Kultury UM Katowice.
Zakres kontroli: Udział w uroczystości  odsłonięcia tablicy pamiątkowej Kurta  Schwaena  oraz w spotkaniu w MHK z rodzina kompozytora.
Październik 2009 r.
Kontrola inspektora Wydziału Kultury UM Katowice.
Zakres kontroli: Uzupełnienie kontroli  5% przychodów w 2007 i 2008 r.
Czas trwania kontroli: 07.10.2009 r.
Listopad 2009 r.
Kontrola inspektora Wydziału Kultury UM Katowice.
Zakres kontroli: Wizytacja imprezy zorganizowanej w ramach pracy miesięcznej MHK- spotkanie historyczne na temat K. Miarki.
Czas trwania kontroli: 16.11.2009 r. od godz. 13.00 – 14.30
Marzec  2010 r.
Kontrola inspektora Wydziału Kultury UM Katowice.
Zakres kontroli: Wizytacja pracy MHK- promocja wydawnictwa.
Czas trwania kontroli: 08.03.2010 r. od godz. 16.00 – 17.00
Lipiec  2010 r.
Kontrola inspektorów  Wydziału Kultury UM Katowice.
Zakres kontroli: Wizytacja akcji „Lato w mieście” – zajęcia plastyczne dla dzieci.
Czas trwania kontroli: 09.07.2010 r. od godz. 10.15 – 11.15
Sierpień – wrzesień  2010 r.
Kontrola inspektorów Wydziału Kultury UM Katowice.
1. Zakres kontroli: Wizytacja placówek ( oddziałów MHK ): Pracownia P. Stellera  - Kościuszki 47, Pracownia B. i St. Ptak – Kopernika 11, Kościół Św. Michała.
Czas trwania kontroli: 13.09.2010 r. od 10.00 – 12.00
2. Zakres kontroli: Wizytacja Oddziału MHK – Galeria Magiel, ul. Rymarska 4
Czas trwania kontroli: 03.09.2010 r. od godz. 15.00 – 16.30
3. Zakres kontroli: Wizytacja imprezy kulturalnej przygotowanej przez MHK – wernisaż wystawy „ Parafia Mariacka w Katowicach”.
Czas trwania kontroli:  29.09.2010 r. od 16.00 – 17.00
Październik 2010 r.
Kontrola kierownika Referatu Merytorycznego Wydziału Kultury UM Katowice.
Zakres kontroli: Wizytacja inauguracji „ Nordalii” w MHK.
Czas trwania kontroli: 12.10.2010 r. od godz. 17.00 -19.00.
Styczeń 2011 r.
Kontrola inspektora Wydziału Kultury UM Katowice.
Zakres kontroli: Wizytacja zajęć  w ramach akcji „Zima w mieście ”.
Czas trwania kontroli: 27.09.2011 r. od godz. 10.00 do 10.45
Luty  2011 r.
Kontrola st. inspektora higieny PSSE Katowice na podstawie upoważnienia nr 41/2010
Zakres kontroli: Kontrola stanu sanitarnego obiektu.
Czas trwania kontroli: 11.02.2011 r. od godz. 11.30 – 14.00
Maj 2011 r.
Kontrola podinspektora pracy z Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach.
Zakres kontroli: Wybrane zagadnienia z zakresu prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem wynagrodzeń.
Czas trwania kontroli: 10.05.2011 r.
Lipiec 2011 r.
Kontrola nadinspektora pracy z Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach.
Zakres kontroli: Rozpoznanie procedur dotyczących wykazu pracowników młodocianych.
Czas trwania kontroli: 08.07.2011 r.
Sierpień 2011 r.
Kontrola podinspektora z Wydziału Kultury Urzędu Miasta Katowice.
Zakres kontroli: Kontrola zarządcza – instytucjonalna.
Czas trwania kontroli: 30.08. – 31.08., 16.09. – 28.09.2011 r.
Styczeń 2012 r.
Kontrola pracowników Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach na podstawie upoważnienia nr KPI/505-8/12 z dn. 02.01.2012 r.
Zakres kontroli: Wykorzystanie kas rejestrujących dla celów ewidencjonowania obrotu, kwot podatku należnego zgłoszonych do użytkowania w Katowicach, ul. Szafranka 9.
Czas trwania kontroli: 10.01.2012 r.
Październik 2012 r.
Kontrola inspektora z Oddziału ZUS Chorzów na podstawie upoważnienia  nr 0620121000881.
Zakres kontroli: Zgodnie z upoważnieniem do przeprowadzenia kontroli.
Czas trwania kontroli: 04.10. – 18.10. 2010 r.
Kwiecień 2013 r.
Kontrola pracowników z Wydziału Audytu i Kontroli UM Katowice na podstawie upoważnienia  nr 02.II.01130-03-1/10
Zakres kontroli: Sprawy organizacyjno-kadrowe, rok 2012.
Czas kontroli: 23.04.- 06.06.2013 r.
Październik 2013 r.
Kontrola pracownika PSSE Katowice na podstawie upoważnienia nr 109/2013.
Zakres kontroli: Kontrola stanu sanitarnego obiektu, zaopatrzenia w środki czystości i dezynfekcyjne.
Czas kontroli: 16.10.2013 r.
Sierpień – wrzesień 2014 r.
Kontrola inspektorów z Wydziału Kultury UM Katowice.
Zakres kontroli: Kontrola zarządcza – instytucjonalna.
Czas kontroli: 26.08. 01.09.2014 r. 03.09-04.09., 08.09.2014 r., 15.09. – 16.09., 18.09.2014 r.

Wykaz sporządziła:
Małgorzata Wojewoda
Kierownik Działu Adm. – Gosp. MHK

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o przeprowadzonych kontrolach w Muzeum Historii Katowic
Podmiot udostępniający informację:Muzeum Historii Katowic
Informację opublikował:Małgorzata Wojewoda
Informację wytworzył:Małgorzata Wojewoda
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.09.2014 14:22

Rejestr zmian dokumentu

pokaż